Dadaismen i byrommet

Det er surrealistisk. Det er eksperimentelt. Det er postmoderne. Skillet mellom kunst og virkelighet er opphevet i installasjonene som i disse dager kan betraktes i det bergenske byrom.