Avviser klage på bompengeringen

Samferdselsdepartementet mener EUs direktiver ikke gjelder for bompengeringer rundt byer.