Gyrobehandling var mislukka

Lakseparasitten som blei funnen i Lærdalselvi i oktober, er av same type som har vore der før. Behandlinga av vassdraget har dermed vore mislukka.