Fanget fisk på parkeringsplass

14-åringer fanget en fisk under isen - på en parkeringsplass!