- Når bergensarar vinn veit ein kva som skjer

Travkusken Atle Hamre la ikkje fingrane imellom då han i går møtte som vitne i straffesaka mot psykiateren Pål Herlofsen og psykologen John Sandstrøm.