Avviser giftteori

Statens forurensningstilsyn (SFT) renvasker Vest Tank. De vil ikke anmelde tankfirmaet for avfallet de mottok fra «Probo Emu». Se video