Evakuert etter flom

Uværet herjer med Vestlandet. I Gloppen måtte folk evakueres etter at en elv flommet over breddene og rev med seg en bro.