Legeturnusen for fall

Turnustenesta er i fare. Helsetilsynet i Sogn og Fjordane meiner det då kan bli endå vanskelegare å få legar til distrikta.