Måker invaderte båten

Da båten ble liggende ubrukt noen uker, så måkene sitt snitt til å skaffe seg et nytt hjem.