Har ingen god forklaring

Ingen kan helt forklare hvorfor Bergen ligger bak de andre byene. Oppvekstbyråd Tomas Moltu ber staten om mer penger.