Kristin Clemet: Håper på løftet

Kunnskapsløftets mor gir analysen toppkarakter.