- Fagforeningen går for langt

Selv om bemanningen er kraftig redusert, mener brannsjefen beredskapen fortsatt er tilfredsstillende.