Sikkerhetsavdeling i krise

Avdelingen for de farligste pasientene ved Sandviken sykehus har store problemer med arbeidsmiljløet.