Overskuddet dekker gammel gjeld

Bergen kommunes budsjettoverskudd på 445 millioner skal dekke tidligere underskudd.