Blir refsa av Helsetilsynet

Helse Førde-direktør Jon Bolstad får refs av Helsetilsynet i Sogn og Fjordane for at han bad sjukehuset Lærdal prioritera pasientar frå andre helseføretak framom pasientar frå Sogn og Fjordane