Førehandsbompengar frå 1. mai

Det er ikkje slik at Stortinget har gitt Hardanger ei bru.