Steinras i Vallaviktunnelen

Vallaviktunnelen var stengt i to timer i ettermiddag, etter at stein falt ned fra taket i tunnelen.