Hordaland på DNA-toppen

Hver gang man registrerer en ny person, vil det skje et automatisk søk i sporregisteret med DNA-spor fra uoppklarte saker.