Lukket krisemøte på Montessori

For stengt dør fikk foreldrene til elevene på Montessoriskolen ledelsens versjon av hvorfor de måtte stenge skolen allerede etter første skoledag.