Boligverdien kraftig redusert

I en takst fra 2006 anslår takstmann Terje Gjeldsvik at eiendommen ville hatt en markedsverdi på 6.5 millioner kroner dersom skolen ikke var utvidet.