Mangler ved spesialundervisningen i Bergen

Bergen kommune vet ikke hvor mange flere elever det er som ikke har fått god nok hjelp til å utnytte evnene sine.