Løv-Ham trapper opp sponsorjakten

Løv-Ham har fortsatt et stykke igjen på sponsorsiden før de kan oppfylle målet om et 2008-budsjett på nærmere 12 millioner kroner.