Låser sosialklienter inne

Sosialklienter som ikke tar vare på seg selv, blir tvangsinnlagt på Sandviken sykehus. Tre personer er nå sperret inne på lukket avdeling. Alle er rusmisbrukere.