- For liten tid til hver elev

40.000 lærere er misfornøyde med dagens arbeidstidsavtale. En fersk rapport viser at arbeidsbelastningen har økt, uten at det betyr mer tid til hver elev.