- Jeg sitter ganske enkelt i bur

På et gusjegrønt rom, uten gardiner eller pynt på veggen sitter Pål Ingebregtsen overlatt til seg selv.