- Skal skyte alt politi i landet!

For dette utsagnet og pils-tyveri, fikk 19-åringen sin straff.