Valgkvelden i bilder

Se bildene fra thrillervalget.