- Ingen dramatisk økning i kvinners sykefravær

Kvinner er ikke mer sykmeldt fra jobben i dag enn de var i 1989. Kvinners og menns fravær har holdt seg parallelt stabilt gjennom de siste tiårene.