Husbrann i Lærdal

En person er kjørt til sykehus etter en brann i et bolighus.