- Visste ikke om noe ulovlig

Hvis det har pågått ulovlig aktivitet på anlegget til Vest Tank, foregikk det uten at styret var informert.