- Skjønte at noe var skikkelig galt

Svart røyk veltet ut av kjeller.