Luksuskai står fortsatt

Kommunen har truet med dagbøter, men fortsatt står kaien til eiendomsutvikler Arne Veidung som før.