Flytrafikken står

Nesten samtlige avganger og ankomster er sterkt forsinket på Flesland søndag kveld.