Krever minst 750.000

Øyvind Hauge varsler krav om høy erstatning.