– Et kjent problem

Ledere ved andre tiltak for rusavhengige er ikke overrasket over situasjonen i Bakkegaten.