Vogntog sperret E16

Veien mellom Bergen og Voss var stengt av et vogntog.