Slik skal pengene brukes

To alternativer til takstøkning er aktuelle. Begge vil gå til å betale store samferdselsprosjekter i regionen.