Dropper eiendomsskatt

Det blir ikke innført eiendomsskatt på hus og hytte i Meland kommune.