Hungrar etter hjortekjøt

Då folk i Lærdal oppdaga tilbodet om kjøt frå påkjørt hjort, var responsen enorm.