Biskop i byggjebransjen

Utbyggjaren får sette opp bustadblokk nær Naustdal kyrkje på eit vilkår: Biskopen får velje husfarge.