Krasjet i tunnelveggen

En bil dundret i fjellveggen i Nygårdstunnelen etter et sammenstøt med en lastebil.