Tør ikkje besøke søstera

– Når bussen kjem, må eg heilt inn til fjellet for ikkje å bli nedkøyrd, seier Birgit Nilsen (85). No tør ho ikkje lenger besøke søstra si, som bur i den trafikkfarlege Tellevikvegen. – Me har ikkje nokon planar om utbetring av denne vegen no, seier distriktssjef i Statens vegvesen Olav Finne.