- Slike spørsmål er noe vi må unngå

Politiet og statsadvokaten skal evaluere avhørsteknikken i menneskehandel-saken.