Lette etter sovende mann

En stor leiteaksjon ble stoppet i Sogndal i dag. Den savnede meldte seg til familien.