Koppens bank får refs

Advokat Einar Bolstad meiner banken har hovudskulda for at Nils Tomas Koppen på Osterøy vart fråteke garden på tvangssal.