Fullt under torven i Kvinnherad

Kirkegården blir full i løpet av våren. - Vurder kremasjon! oppfordrer kirkevergen.