Færre tilbud til yrkeshemmede

Antall yrkeshemmede øker, samtidig som tilbudet om hjelp tilbake til arbeidslivet minker.