Bør holde seg unna

Forsvaret opplyser at sjøminer blir farligere og farligere etter å ha rustet over lengre tid.