Går god for til-dekking

Fungerende fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen går god for Kystverkets anbefaling om tildekking av U 864 og åpner ikke for heving.