Følger ikke krav om politiattest

Barnevernsinstitusjoner i Hordaland har tatt lett på kravet om politiattest for ansatte. 17 av 20 har brutt loven på dette punktet.